Årskurs 6

Välkomna till hemsidan för år 6!

Läxor

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag:Läxa till torsdag i v.12: Engelskaläxa. Text ur grundboken med tillhörande glosor.

Fredag

Läxa i matematik till fredag 16/3, v. 11 för dom som har omprov på skala och enheter. Omprovet gör de tisdag 20/3, v. 12.  

SO-prov 21/3

Onsdag den 21/3 är det dags för SO-prov. Klicka härPDF för att ladda ner det dokument som man ska läsa på inför provet.

Hälsningar Cecilia

 

Avslutningsdagen torsdag den 21/12!!

På avslutningsdagen slutar vi klockan 14.00, bussarna går hem 14.10

Tack för terminen!!


Minnesanteckningar från samrådsmöte med föräldra-representanter

Klicka på länken härlänk till annan webbplats för att se minnesanteckningar och powerpontpresentation från samrådsmötet med föräldrarepresentanter från kommunens olika skolor

Matteprov

Lennart och Emma hälsar att det är matteprov på kapitel 3,4,5 onsdag den 13/12 för både 6A och 6B.

Klädinsamling

Det är dags för årets klädinsamling mer infoWord

K-dag

Påminner om att eleverna är lediga 28/11 på grund av studiedag.

Skridskodags!

På onsdag i nästa vecka, den 15/11, åker år 6 till ishallen och åker skridskor. Vi har fått tid i ishallen mellan 10.20-11.20. Exakt tid för när vi åker och kommer tillbaka meddelas senare. Se till att ha välslipade skridskor med er. Andreas, Beatrice och ytterligare en person åker med.

Matteprov 6B 4/10

Onsdag den 4/10 har 6B matteprov på kapitel 1 och 2. Emma har skickat ut info om vad man ska träna med eleverna.Du kan även klicka på här

SO-prov

Onsdag den 11/10 prov för 6B, torsdag den 12/10 prov för 6A

Sammanfattning av föräldramöte den 12/9

Mötet inleddes med att mentorerna för de båda klasserna, Cecilia Fredriksson, Eva-Lena Stenholm och Niclas Hendén, hälsade välkomna och presenterade sig.

Efter välkomnandet gick vi igenom klassernas scheman och vilka lärare de har som undervisar dem i de olika ämnena.

Efter schemagenomgången tittade vi på en film om betyg. Filmen berättade om hur det går till när betyg sätts och hur betygssystemet fungerar. Filmen finns på Skolverkets hemsida skolverket.se och heter ”Betyg – så funkar det”. Man kan även söka efter filmen på youtube.

Med start vecka 45 till och med vecka 50 kommer de nationella proven för år 6 att börja. Under de här veckorna kommer vi att genomföra de gruppuppgifter i som ska göras i matte, svenska, svenska som andraspråk och engelska.

De individuella delarna av de nationella proven kommer genomföras under vårterminen. Under vecka 6 är det svenska och svenska som andraspråk, under vecka 15 är det dags för matte och under vecka 18 är det dags för engelska. Tänk på de här veckorna om ni har tänkt att resa iväg någonstans. Vi ser helst att alla elever finns på plats då.

Den 11 oktober är det dags för skolfoto. I år tar vi bara klassfoton. 6A tar sina kort 10.30-10.45, 6B tar sina kort 9.25-9.40. Skulle man vilja ta enskilda kort kan man göra det klockan14.40 samma dag.

Under vecka 39 kommer vi skicka ut tider för utvecklingssamtalen som börjar vecka vecka 40. Vi hoppas att vara klara med samtalen innan höstlovet vecka 44.

Erik Rydgren (Isaks pappa, 6A) är klassombud under läsåret för årskurs 6.

Åsa Ahlén ( mamma till Alva och Hugo, 6A )och Linda Lindqvist (mamma till Ellen 6B) är idrottsföräldrar.

Vi diskuterade mobilanvändning. Mobiler får inte användas under lektionstid. När man har korta raster upp till 10 minuter är det ok att vara inne och använda sin mobil. Är rasten längre än 10 minuter ska man gå ut och låta sin mobil vara.

Läxor kommer framöver att stå på hemsidan.

Till slut ställdes frågan om när vi flyttar till GD-skolan. Flytten kommer att göras under höstlovet vecka 44. Måndag vecka 45 börjar vi alltså i våra nya lokaler. Ett önskemål kom från föräldrarna om att eleverna ska få komma upp till skolan och bara titta hur det ser ut de nya lokalerna innan vi börjar där.


Schemat finns under fliken Schema.

Sjukanmälan skola 24

Ring 0515-86951 och tryck in barnets personnummer

Kontaktuppgifter

 

Mentorer

6A Eva-Lena: eva-lena.stenholm@edu.falkoping.se

6B Niclas Hendén niklas.henden@edu.falkoping.se

6AB Cecilia Fredriksson cecilia.fredriksson@falkoping.se