Årskurs 2

Hembrev v. 13-14

Fredag 23/3 ska läsprotokollet lämnas in.

Fredag 23/3 har vi påsktemadag. Man får, om man vill, klä ut sig denna dagen. Dock får man inte måla sig i ansiktet eller använda någon form av mask.

V. 13 är det påsklov. Skolan börjar igen tisdag 3/4.

V. 14 gäller följande:

SO-läxa till 5/4 är att kunna världsdelar och väderstreck. Läxan finns under "bifogade dokument".

Läsläxan till 6/4 är kapitel 18 samt tillhörande frågor.

Under veckorna 14-18 kommer en VFU-student (lärarstudent) att vara i 2B. Hon heter Kamilla.

Information från ledningen:

Med tanke på att vi vill ha en så säker trafiksituation som möjligt till dess att kommunen har åtgärdat parkeringen vill vi göra er uppmärksamma på att:
- Parkering längs med högerkanten upp mot skolan bara är till för bussar.
- De två rader på parkeringen som är närmast skolan lämnas fria av skolans personal, för de vårdnadshavare som skjutsar/hämtar till och från skola/fritids.
- Ni som lämnar/hämtar under tid då det finns bussar på parkeringen, var snälla och följ era barn.
- Använd vid alla tillfällen i största möjligaste mån gången som går upp vid väntkuren.

Minnesanteckningar och powerpointpresentation från samrådsmötet med föräldrarepresentanter den 5 december 2017 finns nu på webben http://www.falkoping.se/samradbulänk till annan webbplats
Mötesdatum för 2018 finns också där.

På skolan finns pulkor och hjälmar för utlåning. Dessa tas fram när det är tillräckligt med snö och det finns personal som kan vara med i backen. Vi vill därför att eleverna inte har med sig egna pulkor/mattor/tefat etc. till skolan.

För aktuella läsårstider se länken nedan.

//Emil och Jennika

Information

Vecka: 14


måndag: Lov

tisdag:

onsdag:

torsdag: SO-läxa

fredag: Läsläxa kap 18 + frågor

Kontaktuppgifter 2A

Under arbetstid nås jag på telefonnummer 0515-886361.
Det är också lätt att nå mig via mail: emil.thilander@edu.falkoping.se
Frågor angående idrott, kontakta Bengt: bengt.gustavsson@edu.falkoping.se

Kontaktuppgifter 2B

Under arbetstid nås jag på telefonnummer 0515-886361.
Det är också lätt att nå mig via mail: jennika.ekholm@falkoping.se
Frågor angående idrott, kontakta Bengt: bengt.gustavsson@edu.falkoping.se