Gustaf Dalénskolan

Logga Gustaf Dalènskolan

Gustaf Dalénskolan

Gustaf Dalénskolan i Stenstorp är en F-9 skola med cirka 430 elever.  

Till skolan hör också ett fritidshem med två avdelningar, Båten och Borgen. På Båten går barn i år F-1 och på  Borgen går barn i årskurs 2-5.  

Skolan ligger i utkanten av Stenstorp nära sporthall, utomhusbad, skolskog och en kortare motionsslinga.  Här finns också en fin skolgårdsmiljö där lek, fantasi  och rörelse ges stort utrymme.  

Vi är en trivselskola vilket innebär att det finns en kontinuitet  i arbetet med trygga raster och fysisk aktivitet.