Gustaf Daléns Fritidshem


_______________________________________________________________________________

Fritidshemmet
Vår miljö inbjuder till mycket uteaktiviteter då vi har stor naturtomt med fotbollsplaner och lekborg. Närhet till motionsspår, idrottshall och utomhusbad samt Daleniums upptäckarcenter.

Fritidshemmet består av två avdelningar avd Båten som vänder sig till åldrarna 6-7 och Avd Borgen som vänder sig till åldrarna 8-12.

Fritidshemmet öppnar kl. 06.00 och stänger kl. 18.00.

Personal Fritidshemmet Gustaf Dalén

Personal Fritidshemmet Gustaf Dalén