Personal

Carina Milton Persson Rektor

Mattias Lagerquist Mentor år 6

Mattias Lagerquist Mentor år 6

Helena Rehn Mentor år 5

Helena Rehn Mentor år 5

Madeleine Lundkvist Mentor år 3

Madeleine Lundkvist Mentor år 3

Samuel Fredén Mentor år 7

Samuel Fredén Mentor år 7

Andreas Sjösten Mentor år 9

Andreas Sjösten Mentor år 9

Natalija Krivokuca Mentor år 6

Natalija Krivokuca Mentor år 6

Lars-Åke Törnqvist Vaktmästare

Lars-Åke Törnqvist Vaktmästare

Anni Kvarndal Elevhälsocoach

Anni Kvarndal Elevhälsocoach

Carlos Ortel Loras Mentor år 8

Ellen Brisman Mentor år 7

Carina Henriksson Kökschef

Karolina Stéen Lokalvårdare

Josefine Ferm Föräldraledig

Thomas Huss Studievägledare

Lennart Persson Elevassistent

Lennart Persson Elevassistent

Ing-Britt Henriksson Skolmåltidspersonal

Ing-Britt Henriksson Skolmåltidspersonal

Anikò Blomsjö

Anikò Blomsjö Kurator

Anna Georgsson Fritids/elevassistent

Malin Strömberg Mentor år 2

Marcus Andersson Lärare år 6-9

Mariam Mansour Modersmål, studiehandledare

Mariam Mansour Modersmål, studiehandledare

Jinda Akman Fritids och F-klass

Jinda Akman Fritids och F-klass

Annnika Roslund Skolsköterska

Annnika Roslund Skolsköterska

Ulrika Pettersson Fritids

Ulrika Pettersson Fritids

Annica Gustavsson Skolmåltidspersonal

Annica Gustavsson Skolmåltidspersonal

Ann-Sofi Persson Lokalvårdare

Ann-Sofi Persson Lokalvårdare

Daniel Nilsson Fritids

Daniel Gustafsson Mentor år 6

Daniel Gustafsson Mentor år 6

Marita Linnarsson Mentor år 9

Marita Linnarsson Mentor år 9

Kerstin Fredriksson Mentor år 1

Kerstin Fredriksson Mentor år 1

Åsa Källkvist Lärare år 3-9

Åsa Källkvist Lärare år 3-9

Elisabeth Fredriksson Mentor år 2

Elisabeth Fredriksson Mentor år 2

Ulf Karlström Mentor år 8

Fredrik Danielsson Fritids

Monica Kraft Skoladministratör

Ahmed Mohamed Abdi Modersmålslärare

Carin Ljung Mentor år 5

Jeanette Pettersson Fritids

Jeanette Pettersson Fritids

Monica Abrahamsson Johansson Speciallärare

Monica Abrahamsson Johansson Speciallärare

Johanna Stenström Mentor år 4

Johanna Jansson-Nord Förskoleklass

Marie Morén Mentor år 3

Natalia Kalinovskaia Språkstödjare

Natalia Kalinovskaia Språkstödjare

Helen Sjöberg Mentor år 1

Helen Sjöberg Mentor år 1