Publicerad: 2017-10-09

Information från föräldraföreningen

Gudhemsskolans föräldraförening arbetar för en samverkan mellan föräldrar och skola.

Vi samarbetar för att få en bra skola för våra barn. Vi för en dialog med förvaltning och politiker för att vara med och påverka våra barns skolgång. Alla klassföräldrar ingår i föreningens styrelse och vi träffas första onsdagen varje månad okt - juni, om det är lov så hoppar vi en vecka framåt. 

Ibland ordnar vi aktiviteter tillsammans som t ex fixardagar för att förgylla våra barns skolmiljö. VIKTIGT att poängtera är att vi ersätter inte eller tar över kommunens ansvar, utan vi lägger en guldkant på vardagen!

Riktade styrelseuppdrag 2017/2018 är

Ordförande Petter Bergström

Sekreterare Linda Bergström

Kassör Michael Lorentzon

Ledamöter: Övriga klassföräldrar från F-9

På våra styrelsemöten är alltid styrelsen och rektor med, men som betalande medlem är du hjärtligt välkommen att delta. Här diskuterar vi skol- och fritidsfrågor som är av övergripande art, inte enskilda elev- eller personalärenden.

För att kunna förgylla våra barns skolgång så tar vi ut en avgift per familj som sedan går oavkortat till barnen. Vi hoppas självklart att du vill vara med och bidra!

Medlemsavgiften är 120 kr/familj och läsår

Hela avgiften går tillbaka till våra barn i form av leksaker, lussefika och annat roligt som vi bestämmer på våra möten.

Du kan Swisha medlemsavgiften till 1236534317 eller betala via BG 159-2823

Om det är något du undrar över går det bra att kontakta oss

Petter Bergström: 0730-327128

Michael Lorentzon: michael.lorentzon@icloud.com

Och DU glöm inte att gå med i vår Facebookgrupp: "Gudhemsskolans Föräldraförening" så håller du dig uppdaterad om vad som händer på skolan och i byn.

TACK för att du engagerar dig i ditt barns skolgång

Gudhemsskolans Föräldraförening