Åk 2 Gudhemsskolan

Vecka
35-36

De
första veckorna i skolan har varit bra. Vi har fokuserat mycket på
att eleverna ska få lära känna varandra och att få ihop klassen
nu i början. På temat arbetar vi med värdegrundsfrågor och
eleverna har tex gjort fina vänskapsblommor som hänger ute i
korridoren. Vi har sett filmer som handlar om att vara en bra kompis
och diskutera filmen tillsammans efter.

Vi
fokuserar också på våra regler och rutiner, som vi har för att
det ska bli ett skönt arbetsklimat i klassrummet. Vi har diskuterat
oss fram till nya ”Trivselregler” som eleverna har fått skriva
under. Vi försöker också skapa rutiner som gör att eleverna vet
precis vad de ska göra på de olika passen. Varje morgon börjar
likadant, när eleverna har hälsat i dörren smyger de till sin
plats och börjar skriva sina veckans ord och när det är klart
läser de tyst tills alla är klara. En lugn och skön start på
dagen.

Svenska:
I svenskan har eleverna börjat forma bokstäverna. Den grupp
bokstäver vi börjat med är ”motsolarna”, dvs de bokstäver som
man skriver motsols. Vi övar på en bokstavsgrupp i taget som liknar
varandra för att få in flytet i den bokstavsformen. På fredagar
skriver eleverna skoldagbok om veckan som gått, läs den hemma,
signera och lämna tillbaka den på måndag.

Matematik:
I matematiken har vi börjat med att repetera det vi gjorde i slutet
av år 1 såsom tiokompisarna,  addition och subtraktion inom
talområdet 0-20. Nu fortsätter vi med addition inom talområdet
0-100.

Läxor:

Matematikläxa,
lämnas in på fredagar

Läsläxa:
läs flera gånger under veckan, ta med läseboken och protokollet på
torsdagar

Skrivläxa:
lämnas in på torsdagar

Övrigt:

Fluorlackning
måndag 4/9

Föräldramöte
den 7/9 kl 18.00-19.00 i klassrummet.

Hälsningar
Elisabeth och Malin