Elevråd

Representanter till elevrådet har valts av respektive klass. Elevrådet träffas ungefär en gång per månad och diskuterar skolfrågor som rör eleverna. Rektor Carina Milton Persson är med under mötena när år 6-9 träffas och lärare Helene är med när år F-5 träffas.