Kostråd

På vår skola finns ett kostråd där man diskuterar frågor som rör mat och matsal. Varje klass har två representanter med. Förutom elever finns personal från bespisningen och rektor med.