Elevråd

Representanter till elevrådet har valts av respektive klass. Elevrådet träffas ungefär en gång per månad och diskuterar skolfrågor som rör eleverna. Rektor Carina är med under mötena när år 6-9 träffas och lärare Helene är med när år F-5 träffas.