Information

Fritidshemmet, som har ungefär 80 barn, delar lokaler med skolans verksamhet i en hemtrevlig miljö. Vår utemiljö är en riktig "Bullerbyidyll", som vi nyttjar varje dag, där barnen får mycket stimulans. Det finns stora ytor av gräs, buskar och klätterträd där många möjligheter till kojbyggen och andra aktiviteter ges.
Vi använder också vår snickarbod då tillfälle ges, liksom våra stormkök och grillplats.

När skoldagen är slut börjar vi med en fruktstund. De allra flesta dagar delar vi upp oss i tre mindre grupper. F,1 och 2-5. I samlingen leker vi, läser eller pratar om sånt som barn eller vuxna vill ta upp.

Varje eftermiddag har barnen oftast egna valmöjligheter att göra vad de själva vill då vi ser den fria leken som mycket viktig. Aktiviteter som vi gör är bl a pyssel,måla, spela spel och bygga med jovo, lego och klossar. Vi har också tillgång till en I-pad och ett Wiispel som vi framför allt nyttjar regniga dagar och lovdagar.

Under våren 2011 startade vi upp med något vi kallar för "Fritidsklubben". Här ingår alla i år 2-5 och tanken är att några gånger varje termin träffas för att göra saker som barnen själva kommit med förslag till och därefter röstat om. Några förslag som vi genomfört är besök på Odenbadet, cykeltur, filmtajm, spa-dag, disco och bowlat.

År F-1 har istället fått åka på någon egen resa, utan de större barnen. Våren 2017 gick resan till Wrågården.

Idrottssalen:

Att vara i idrottssalen brukar vara populärt. Vi har tillgång till salen några gånger under veckan. Vi delar alltid upp barnen i mindre grupper, eftersom vi är för många för att alla ska kunna vara där samtidigt.

Mellanmål:

Eftersom eleverna slutar skolan vid olika tider samt att alla inte får plats samtidigt, serveras mellanmål vid flera tillfällen; 14.15, 14.30, 14.40, 15.30.