Gudhems fritidshem

Hej och välkommen till Gudhems fritidshem!

Innan skolan börjar på morgonen och efter det att skolan slutat för dagen öppnar fritids sin dörr för alla barn mellan 6-12 år.

Fritids har öppet mellan 06.00-18.30. Under öppningar och stängningar samverkar fritids med förskolan. Likaså under jullov och sommarlov.

Förskolan öppnar för alla förskole- och fritidsbarn kl 06.00. Sedan hämtas fritidsbarnen av fritidspersonalen kl. 06.30 för att fortsätta morgonen på fritids.Ungefär kl 17.15(varierar lite de olika dagarna) går fritidsbarn över till förskolan för att avsluta dagen där, om det finns sena förskolebarn annars är vi kvar på fritids. På måndag, tisdag och onsdag är det förskolans personal som stänger och på torsdag och fredag är det fritidspersonalen.

På vårt fritids händer det mycket spännande och roliga saker. Den fria leken har stort utrymme i vår verksamhet och barnens egna intressen och nyfikenhet tas på stort allvar. Här skapas stora möjligheter till träning av empatin och det sociala samspelet med varandra.