Tänkvärt


Som du ser på mig

Som du talar till mig
Hur ni talar om mig
Som du är mot mig
Hur du litar på mig

Sådan blir jag


Här är jag omtyckt och accepterad
Här vet jag vad jag får göra och inte får göra och varför dessa gränser finns
Här lyssnar de andra på mig
Här möter jag tolerans och förståelse

Här ser man vad jag är duktig på och säger det till mig

Här får jag hjälp med mina svårigheter