Läroplan för förskolan

Förskolan har fått en reviderad läroplan som började gälla från den 1 juli 2011.

Regeringen har fastställt en läroplan, där det står om förskolans
värdegrund och vilka mål och uppdrag förskolan har. Genom att läsa
förskolans läroplan får du veta vilka förväntningar och krav du kan ha
på förskolan.

Det finns kommunala förskolor och fristående förskolor. För de kommunala förskolorna ansvarar en politiskt vald nämnd. För de fristående förskolorna ansvarar en styrelse. Alla förskolor ska följa läroplanen.

Förskolan omfattar som regel barn från 1 till 6 år. Alla barn mellan 3
och 6 år har rätt till avgiftsfri förskola 525 timmar per år.

Broschyren "Förskolan är till för ditt barn" riktar sig i första hand till föräldrar och vårdnadshavare och handlar om förskolans läroplan.
För att du som förälder/vårdnadshavare ska kunna vara med och påverka behöver du känna till hur förskolan ska fungera. Du är den som står ditt barn närmast och dina synpunkter är betydelsefulla i förskolan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Läroplan för förskolan Lpfö98 reviderad.pdf 2.6 MB 2011-09-07 12.55
Ny skollag och förtydligad läroplan för förskolan.pdf 869.2 kB 2011-09-23 13.00