Kullen

Kullen är en avdelning för de allra äldsta på förskolan. Avdelningen ligger i moduler i anslutning till förskolan

Josefine Gunnarsson Leg Förskollärare 100%

Elisabeth Ekström Leg Förskollärare 80%

Sandra Fransson Barnledare 100%

Ewa Caesar Barnledare 20%