Dungen Gudhems förskola


Dungen är en avdelning för barn i de lägre åldrarna.

På Dungen arbetar:

Lena Bengtsson, leg förskollärare,
Helena Blomkvist, leg förskollärare  
Stefania Marculescu, barnledare

Lena Bengtsson

Helena Blomkvist

Stefania Marculescu