Ängen Gudhems förskola

På Ängen arbetar:

Caroline Andersson Barnskötare 100%

Anne Hillman leg. förskollärare 65%

Helen Karlsson leg. förskollärare 100%

Ewa Caesar Barnskötare 35%

Vi är en syskonavdelning med barn i åldrarna 3-4 år.