Avdelning

Det finns fyra avdelningar på förskolan; Dungen, Gläntan, Ängen ch Kullen.

På Dungen och Gläntan går de yngre barnen och på Ängen de äldre barnen.