Gemensamma aktiviteter

På fredagar samlas alla barnen på hela förskolan i Hjärtat och så har vi en gemensam sångsamling. Avdelningarna turas om att vara ansvariga för samlingarna.