Floby Fritidshem informerar

Fritids är en pedagogisk gruppverksamhet till skolan den del av dagen då ni som föräldrar arbetar eller studerar. Vår uppgift är att komplittera skolan och erbjuda ert barn en meningsfull fritid.

Vår verksamhet utgår ifrån Läroplanen för fritidshem enligt skolverkets LpO11

Vi på Floby fritids vill:

  •  Att vår verksamhet ska vara rolig och stimulerande för ert barn.

  • Ta tillvara på ert barns nyfikenhet och lust till att lära.
    Samtidigt ska ert barn också kunna ta det lugnt och umgås med sina vänner.

Vi önskar att ni som föräldrar är så delaktiga som möjligt och ert intresse är viktig för vår verksamhets utveckling. Vi vill gärna ta del av era åsikter och idéer.

Ett bra samarbete mellan personal och föräldrar är en viktig föutsättning för vårt arbete på Floby Fritidshem.

Ni föräldrar lägger in ert barns schema på Webbo. www.falkoping.se/e-servicelänk till annan webbplats

Detta är mycket viktigt för oss i vårt arbete så vi personal kan planera vår verksamhet efter den barngrupp vi har. Detta är också viktigt för att kunna beställa måltider som ert barn äter under fritidstiden.