Skolledning Administration

Besöksadress Floby skola:

Parkgatan 29       
521 51 Floby

Besöksadress Odensbergsskolan:

Valabergsvägen 36     
52192 Falköping

Postadress Flobyskolan/Odensbergsskolan:

Parkgatan 29       
521 51 Floby

 

Rektor Floby

Ulf Svensson                      

0515-88 65 66                        
ulf.svensson@falkoping.se                       


Rektor Floby

Per Linderoth

0515-88 65 67
per.linderoth@falkoping.se

Förskolechef

Carina Olsson

0515-88 65 68
carina.olsson@edu.falkoping.se

Skoladministratör

Eva Fahlqvist

0515-88 65 65
eva.fahlqvist@falkoping.se

Text