Inskolning

På Floby förskola använder vi oss av så kallad femdagars inskolning. Inskolningen tar fem dagar och bör helst börja på en måndag. Tider görs upp i samråd mellan förskola och föräldrar. Vanligtvis ca 9-14

Några råd till inskolningsförälder

Du ska vara med under hela dagen och delta i verksamheten tillsammans med barnet för att skapa trygghet. Du, som förälder, ses som en tillgång, nästan som en av personalen, som hjälper barnen vid rutiner och aktiviteter. Du ges här stor insyn i verksamheten då du får delta i förskolans vardag. Du ska också äta och sova tillsammans med barnet på förskolan. Maten bjuder vi på.

En inskolningsansvarig pedagog finns för varje barn, men det är allas ansvar att etablera en kontakt med barnet och föräldrarna. Denna kontakt skapas lättast genom leken. Du som förälder ska vara delaktig och aktiv under hela dagen, vi ser därför att eventuella syskon om möjligt inte är med under inskolningsveckan. Vi vill fokusera på det barnet som ska börja hos oss.

När du som förälder ska börja gå ifrån är det mycket viktigt att barnet ser dig gå. Smit aldrig! Många barn blir ledsna när mamma eller pappa går. Det är naturligt för många barn att protestera när föräldern lämnar dem. Det blir lättare för både barn och förälder att lämningen ändå sker bestämt och utan tvekan. Som förälder kan du alltid ringa till oss på förskolan för att kolla hur det går.