Floby förskola

Vår vision - vi lär tillsammans med hjärna och hjärta

Barn ska vara rustade för framtiden, ha goda kunskaper, känna tilltro till sin egen förmåga.

Floby förskola består av sex avdelningar, fyra grupper med barn 1-3 år samt en grupp 4-åringar på smältebäck och en femårsgrupp på Floby skola

  • 06:30 Förskolan öppnar
  • 08:00 Frukost
  • 11:30 Lunch på Lunden, Dungen
  • 11:40 Lunch på Täppan, Gläntan och Skogsbrynet
  • 11:55 Lunch på Lyckan
  • 14:30 Mellanmål
  • 18:30 Förskolan stänger

Så här jobbar vi med:

(filmer)

Matematik

Språk

Naturvetenskap/teknik

Våra avdelningar

Floby förskola

Dungen
Gläntan
Lunden
Lyckan
Skogsbrynet
Täppan