Fenix förskola

Förskolan Fenix är en tillfällig förskola som startade upp i augusti 2016. Vi finns i dagsläget på Warenbergsgatan 5 i Falköping, men kommer under hösten 2018 att flytta in i det nybyggda Urd på Parkgatan tillsammans med förskolan Lilla gunghästen.

På Fenix arbetar Ulrika, Petra, Elin och Jennie. Vi har också tillgång till Sahra som är vår språkstödjare två dagar i veckan. Förskolan har för närvarande 19 barn inskrivna mellan 1-4 år.

Vår verksamhet utgår från förskolans Läroplan och värdegrund. Här ges barnen en stabil grund som är ett första steg i det livslånga lärandet där trygghet, gemenskap och glädje är grunden. Som medforskande pedagoger lär och utvecklas vi tillsammans med barnen där vi tar tillvara på barnens förmågor, intressen och olika behov. Vi utmanar barnen i deras utveckling och lärande genom en innehållsrik, lustfylld och föränderlig miljö där de genom leken kan utveckla sin nyfikenhet och stärks i deras intressen och lust att lära. Vi ser vår verksamhet som en gemensam resa där målet inte är det viktigaste. Vi lägger fokus på det som händer under vägen och betonar vikten av att det finns många olika vägar att gå.