Trygghet/trivsel personal 2017

Undersökning om trygghet och trivsel i skolan/på fritids - personalenkät

Tänk på att alla frågor måste besvaras! Fyll i det svarsalternativ som passar bäst.
När du har fyllt i alla svar - klicka på "Skicka in ditt svar".
Du ska få ett svarsmeddelande när du är klar - annars har inte enkätsvaren registrerats.

Utifrån din erfarenhet som personal samt det du får kännedom om genom elevers berättelser, hur är din upplevelse av elevernas trygghet och trivsel i skolan/på fritids gällande:

Mitt arbetsområdei: *

RASTEN
Eleverna är nöjda med rasterna *
Eleverna känner sig trygga på rasten. *
Eleverna har saker att göra på rasten. *
Eleverna har kompisar att vara med på rasten när de vill. *
Eleverna kan be en vuxen om hjälp om de behöver. *
OMKLÄDNINGSRUMMET
Eleverna känner sig trygga i omklädningsrummet. *
Att duscha efter gymnastiken känns ok för eleverna. *
KAPPRUMMET
Eleverna känner sig trygga i kapprummet. *
Det är lugnt i kapprummet före och efter lektion. *
NÄR ELEVERNA ÄTER
Eleverna känner sig trygga i matkön. *
Det är matro när eleverna äter. *
Eleverna pratar om bra saker vid matbordet. *
PÅ VÅR SKOLA................
På vår skola är det ok att äta olika mat. *
På vår skola är det ok att klä sig som man vill. *
På vår skola är det ok att vara den man är oavsett om man är tjej eller kille. *
På vår skola är det ok att ha vilken tro (religion) man vill. *
På vår skola visar vi respekt för varandra. *
På vår skola får alla vara med. *
På vår skola spelar det ingen roll vilket land man kommer ifrån. *På vår skola har det ingen betydelse vilken hudfärg man har. *På vår skola blir man lyssnad på. *
På vår skola använder vi ett vårdat språk. *
HÄNDER DET ATT ELEVERNA KÄNNER SIG OTRYGGA PÅ SKOLAN?
Har du kännedom om att barn eller vuxna blivit utsatta för någon form av diskriminering, trakasseri eller kränkning av barn eller vuxna i skolan/på fritids?
Barn som kränker barn *


Vuxen som kränker barn *


Barn som kränker vuxen *


Vuxen som kränker vuxen *


I vilken omfattning har detta skett *
Om du svarat ja, vilken/vilka typer av diskriminering, trakasseri eller kränkning har förekommit? (Du kan ange flera alternativ)
Flerval
När känner eleverna sig otrygga på skolan? (Du kan välja 1 eller flera alternativ) *
Flerval

Var känner sig eleverna otrygga på skolan? (Du kan välja 1 eller flera alternativ) *
Flerval