Rutiner för sjukanmälan

Detta gäller er som har barn i år 6-9.

Nu byter vi system för att ni som föräldrar lättare ska kunna::
- Sjukanmäla era barn
- Få rapporter från skolan om barnens frånvaro

Detta ska minska antalet telefonsamtal till och från skolan och
säkra att viktig information når både hemmet och skolan.

Aktivera tjänsten med de uppgifter ni fått av era barn.
Glöm inte att lägga in er mailadress och ert mobilnummer.

Sjukanmälan

- Ring 0515-869 51
- Knappa in barnets personnummer
Barnet är nu sjukanmält för dagen och kvittens kommer
via e-post, om ni lagt in er e-postadress.

Frånvaro meddelas från skolan

Ni som lämnat er e-postdress kommer att få barnets frånvaro
sänt till er e-postadress.


Vänligen kvittera denna information med bifogad länk, så vi
vet att ni tagit del av informationen.