Provschema år 8

Vecka

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

2

 

 

 

 


3

 

 

 

 

8B No prov ljud

4

 

 Prov no 8a ljud

 8C SV Prov satsdelar

8C ENG muntlig presentation (grupp uppgift)


 8B Sv-prov

5

SO 8c+8d BoM
Vinter friluftsdag

6

 

NO 8D LuF

8B NO prov

Ljus

Prov no 8a ljus7

LOV

LOV

LOV

LOV

LOV

8


NO 8D LuF

Prov ma 8a

Ma prov 8c

8B Ma prov

9

MA prov 8D

Algebra del1MA prov 8D

Algebra del2


8A SO prov

8B Soprov

10

LOV


 


 


8B engelska verbprov

118C ENG diskussioner (bedömningsuppgift)


8C ENG Läsförståelsetest

8B No matkemi

12

8D Hkk näringslära


8B Hkk näringslära

8C Hkk näringslära

8a no prov

8C ENG diskussioner

8A Hkk näringslära

8c NO prov

 8C ENG läsförståelsetest

13

LOV

LOV

LOV

LOV

  LOV

14

LOV

8D NO

VISA

VISA


VISA

15

 

 

 8C SV Läsförståelsetest

 

SO inspelning inlämnad, prov 8d

 SO Prov +inlämning film

16


17

MA 8D- Samband del 1

8B engelska: muntliga presentationer


MA 8D Samband del 2

8A ma prov


 8B Ma prov Samband


18

LOV

LOV8A eng. presentationer


8C ENG skicka in Screencastify presentationer


19

 8B engelska


8C ENG skrivuppgift (bedömning)20

8C SV 1/2 klassen muntliga presentationer

8A eng. skrivuppgift

8C SV 1/2 klassen muntliga presentationer


LOV

LOV

21

8C SV diskussioner

22

8C Diskussioner


8C ENG Hörförståelse test23LOV24

 

 

 

 Avslutning