Provschema år 6

Här lägger lärarna in aktuella provtillfällen och inlämningsdatum för större arbeten.

Vecka

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

2

     

3

  


  6B: Prov ekonomi

4

 6B Idrott
6C Idrott

6C MA prov i statistik del 1

6A Idrott

6D Idrott

6C MA prov i statistik del 2

6A NO Kemiläxförhör

6A Ma prov del 1

5

6A Ma prov del 26B: ENG

6A SO-prov politik

Vinter

friluftsdag


6
6B: MA

6B: MA

6A Eng.

6B NO prov

7

LOV

LOV

LOV

LOV

LOV

8

 

6D NO prov


NO-prov, 6c, Sumaira9


SO provNo-prov 6a

10

LOV
So-prov 6a

11
 


12
6B: Eng


13

LOV

LOV

LOV

LOV

LOV

14

LOV


6C MA bråk & procent prov del 1

 

6a MA bråk & procent prov del 1

6C MA bråk & procent prov del 2


6A Ma bråk & precent

prov del 2

 

6C NO prov

Ljud och ljus

6A en. redovisningar

 

6B NO prov

Ljud och Ljus

15


NP MA

No-prov ellära

NP MA


6D NO prov

ljud och ljus


16
17
 


18

LOV

LOV
19
LOV

LOV

20


21


22


23

  

LOV

  

24

   

Avslutning