Bokning av datorer by 2


      

V 14

 

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

 

09-aug

     6B
 

Kl.9-10

     
 

Kl. 10-11

     
 

Kl. 11-12

     
 

Kl. 12-13

     
 

Kl. 13-14

     
 

Kl. 14-15

     
  

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

v. 15

Kl. 8-9

 6B    6B
 

Kl. 9-10

     
 

Kl. 10-11

     
 

Kl. 11-12

   6B  
 

Kl. 12-13

     
 

Kl. 13-14

     
 

Kl. 14-15

 6B    
  

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

v. 4

Kl. 8-9

   


 
 

Kl. 9-10

 1 st LuF    
 

Kl. 10-11

     
 

Kl. 11-12

     
 

Kl. 12-13

     
 

Kl. 13-14

     
 

Kl. 14-15

     Träslöjd 6st

v. 5

 

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

 

kl. 8-9

     
 

kl 9-10

 En. 6A    
 

kl 10-11

     
 

kl.11-12

     
 

kl.12-13

     
 

Kl. 13-14

     
 

Kl 14-15

     

V. 6

 

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

 

kl. 8-9

     
 

Kl. 9-10

 6A Eng.    
 

Kl. 10-11

     
 

Kl. 11-12

     
 

Kl. 12-13

  6A Eng.   
 

Kl. 13-14

  6A Eng.   
 

Kl. 14-15

 


   


  

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

V. 8

Kl. 8-9

     
 

Kl. 9-10

 

    
 

Kl. 10-11

     
 

Kl. 11-12

     
 

Kl. 12-13

    6A Intowords utb. 
 

Kl. 13-14

    6A + 6B Intowords 
 

Kl. 14-15

 


  6B Intowords 


  

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

V.9

Kl. 8-9

     
 

Kl. 9-10

Isak 6B

  Isak 6B


  
 

Kl. 10-11

   Isak 6B  


 

Kl. 11-12

     
 

Kl. 12-13

   Isak 6B  
 

Kl. 13-14

   Isak 6BIsak 6B  Isak 6B
 

Kl. 14-15

     
  

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

V. 10

Kl. 8-9

   

 Tyska år 6, Hanna T

 Therese 6B
 

Kl. 9-10


 Isak 6B   
 

Kl. 10-11

  Isak 6B   .
 

Kl. 11-12

  

 


  .
 

Kl. 12-13

   Isak 6B  
 

Kl. 13-14

   Isak 6B Isak 6B Isak 6B
 

Kl. 14-15

 


   
  

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

V. 11

Kl. 8-9

     Therese 6B
 

Kl. 9-10

     
 

Kl. 10-11

     6A engelska
 

Kl. 11-12

    Therese 6B 6A engelska
 

Kl. 12-13

     
 

Kl. 13-14

    Isak 6B 
 

Kl. 14-15

 

Therese 6B

   
  

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

V. 12

Kl. 8-9

 Therese 6B   8.55 6C alla SO (into words) Therese 6B
 

Kl. 9-10

 6A engelskaIsak 6B  6C alla SO (into words) 
 

Kl. 10-11

 Isak 6B   6A engelska
 

Kl. 11-12

    Therese 6B 6A engelska


 

Kl. 12-13

  6A engelska Isak 6B  
 

Kl. 13-14

   Isak 6B Isak 6B Isak 6B
 

Kl. 14-15

  Therese 6B