8b 

 

Elevensval år 8-9 (80 minuter 14.00- 15.20)

Fredagar vecka: 6,9,11,14,16,18,21,23

Digital tidning= start v.4 . (8,10,12,15,17,20,22 )

Musik = 80 min v. 10,12,15,17,20,22

LäxhjälpspolicyPDF

 

Läxtid

måndag 15.40-16.20

onsdag 15.40-16.20

Eleven tar med sig sitt eget material, kommer i tid och sitter hela passet ut.


v. 20

 

 

 

Måndag 

Tisdag
Onsdag
 

Torsdag
 

Fredag 

 

v. 17

 

 

 

Måndag

Eng: Muntliga presentationer


 

Tisdag

 Onsdag

Flourlackning gå ca 10.20-10.30.

Ma -prov

Id. Freja

 

Torsdag

 Spanska: gloshäfte v17

Franska, tyska: se länken.

Id: Skolan ute

 

 

Fredag

 Jobbmentor 9-11. sal 321. Info om olika yrken.

Eng oregelbundna verb (sell-sink)


 

V.18

 

 

 

Måndag

Lediga


 

Tisdag

LedigaOnsdag

id. freja

 

 


Torsdag

 Franska, tyska: se länken.

Spanska: gloshäfte v18

id: OBS:Bad

Fredag


 

 

 

V.19

 

 

 

Måndag

Orientering Fm. Samling Motionscentralen 08.30. Orienterar fram till 10.30. Lunch på skolgården 11.20 Hamburgare.

Lektioner startar enligt schema 12.50 Engelska i helklass sal 321 

Tisdag

 Onsdag 

 

Torsdag

 LedigaFredag

 Lediga  

Vecka

Vad är på gång?
 

Vecka 51

Elever slutar för jullov på torsdagen den 21/12

 

Vecka 2

2018 Skolstart 9/1

 

Vecka 3Vecka 4Vecka 5

UTV.samtal tisdag och onsdag. Från kl 14-18.


 

 

Läxschema

Tis

SO

Ons

Sv

Tor

Språkval Ma

Fre

Eng NO