7a Mentorer:

therese.jackson@falkoping.se            0736-515670            

faigheh.hajimohammadi@falkoping.se     0769-488092 

sjukanmälan: 0515- 86 951

 Läxtid: måndagar och onsdagar 15.40- 16.20 sal 218 och 221

Ta med material och stanna kvar i 40 minuter för att få hjälp med läxorna.

Modersmålundervisning: Arabiska, måndagar 8.10- 8.40 sal 125 byggnad 2

läxtid 15.40-

v. 19


  

Måndag

 


 

Tisdag

 Onsdag


 

  

Torsdag

 Lediga (kristi himmelfärd) 

Fredag

lediga

  

v.16
Måndag


läxtid 15.40-16.20


Tisdag

Mållgans vänner 8.40 bildsalen

id. central


Onsdag

 En: förbereder presentationer.

läxtid 15.40-16.20


Torsdag

Spanska: gloshäfte v16


id. freja


Fredag

 matte läxa övningsblad 5.1

elevens val i bild/Veronica

slutar 13.30

V.17

   

Måndag

komplettering och omprov i matte på E-nivå


 läxtid 15.40-16.20

Tisdag


id;central OBS: Ute


Onsdag

 En: förbereder presentationer

SO: vara klara till "livsregler".

8.45-9.00 Flourlackning

 läxtid 15.40-16.20

Torsdag

Franska, tyska: se länken.

Spanska: gloshäfte v17

Prov i No- kemi del 2 luftensgaser

id.OBS: Ute. Central

Fredag

 matte läxa värdera lösningar 1, 2 s. 194 i Prio boken, övningsblad 5.2

Elevens val slöjd framflyttad till fredag v.18.

elevenss val!

v. 18

   

Måndag

LEDIGA


 läxtid 15.40-16.20

Tisdag

LEDIGA Första majOnsdag


No - Inställd på grund av orientering

En. helklas på eftermiddag

Orientering 8.30-10.30 Mösseberg. Samling utanför motionscentralen. Lunch 11.20 på skolgården.Lektioner enl schema från 12.00

läxtid 15.40-16.20

Torsdag

Franska, tyska: se länken.

No - förberedelse och redovisning av par arbete muntligt (klimat resa)

SO: Samtliga rutor ska vara ifyllda i häftet (Abrahaitiska religioner).

 Spanska: gloshäfte v18

Id. OBS: Bad

Fredag

Matte läxa: Bedömningsuppgift s. 195 och övningsblad 5.4

NO. redovisning

 Elevens val slöjd.

 Slutar 13.30

 

Plugg tips:

*På www.matteboken.se kan man hitta en del övningar, information och videor som kan hjälpa till när man pluggar matematik.

*På www.elevspel.se kan man hitta olika övningar inom flera ämnen, som t.ex. matematik, svenska och engelska.

*Ta gärna hjälp av www.inläsningstjanst.se för att lyssna på texter i läroböckerna.

*Träna läsförståelse på engelska: https://www.readtheory.org/ Lösenord: centralskolan2016

 

Läxschema

Tis


Ons

Eng,

Tor

SO, Sp

Fre

NO, Ma

 

Text