Språk- och Kulturdagen ht17

Fråga 1

Fråga 2
Klass *
FlervalFråga 3
Vad vill du göra på Kulturdagen? Första alternativet. *
FlervalFråga 4
Vad vill du göra på Kulturdagen? Andra alternativet. *
FlervalFråga 5
Vad vill du göra på Kulturdagen? Tredje alternativet. *
FlervalFråga 6
Vad vill du göra på Kulturdagen? Fjärde alternativet. *
Flerval