Provschema år 9

Vecka

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

34


35


36


SO 9b+c
37


38


SO 9a

9c fysik

9B Prov NO

No 9A

39


Friluftsdag


Kompetensutv.


40


419B Ma del 2

9C Ma del 1och 2

9B  Ma del 1

9A Ma del 1och 2


42
Teknik 9c, 9a


43
9B Prov NO

Sv 9c uppsats inlämnad

teknik 9a

44

LOVLOVLOV LOV LOV

45


9c, 9a biologi


9C Hkk- KE

9B och 9A Hkk - KE

46

Sista dag för inlämning av musikhistoria.

47


48


Kompetensutv.


Friluftsdag49


9a Ma-prov

9B NO Prov

Ma-prov 9c

99A No-prov

B Ma-prov del 2


9B Ma-prov del 1

Inlämning NO organisk kemi 9c

50

 

51