Provschema år 9

Vecka

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

2


3


4


9A Prov Del 1 SO
5

Vinter friluftsdag

6SO 9b+9c BoM7

LOV

LOV

LOV

LOV

LOV

8Ma prov 9b, 9c

Ma prov 9a


9 NO 9c

9B NO-prov, del 1

9A no

9B NO-prov, del 2

10

LOV

11


Np sv


Np sv


12


Eng 9B: Muntliga presentationer

NO 8c

9C Hkk KE

 9B + 9A

Hkk KE

 

9B NO Prov

13

LOV

LOV

LOV

 LOV

LOV

14

LOV

15Np no

Ma 9a,9b,9c

Ma del 2 9B

16Np so

Prov sv 9CNp so

17


Np en


np en

 

18

 NO 9c

19

Np ma


NP ma

LOV

LOV

20


NO genetik 9c


 

 

21


22


23LOV24
Avslutning