Provschema år 6

Här lägger lärarna in aktuella provtillfällen och inlämningsdatum för större arbeten.

Provschema år 6
 

 

 

 

 

 

Vecka

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

34

  

 

 

 


 

35


 3637

 


 

 


 


 

38
6A NO


39

 

Friluftsdag


Kompetensutv.

 

40

 

 6A En.


 


 

SO prov
6A SO-läxförhör religion och geografi

41


 


 


6C MA del 1

6B MA del 1
6A MA del 1

 6C MA del 2

6B MA del 2

6A MA del 2

42


43

6B SO

44

LOV

 

LOV


 

LOV


LOV

LOV

45


46
6C NO Prov

6A NO Prov Ljud och Ljus

6B NO Prov

47


6D NO Prov6A SO prov geografi

48

6C MA del 1
6B MA del 1

Kompetensutv.

6C MA del 2
6A MA del 1

Friluftsdag

6B MA del 2
6A Ma del 2


49


6A En. JoA

 6D NO prov


6C NO prov

6B NO prov

50


51