Föräldrarådet

En gång varje termin träffas föräldrar och skolpersonal i ett gemensamt rådslag.
Här lyfter vi frågor som ni föräldrar tycker är aktuella och de frågor skolan vi ha era synpunkter på.
Klassföräldrarna ska fungera som språkrör för alla föräldrar.

Detta togs upp på det första rådslaget:

Skolans ordningsregler — vad är bra och vad behöver ändras?

Reglerna är bra och tydliga. Samsyn bland lärarna? Rätt nivå efter ålder.
Förslag: Att formulera reglerna som önskvärda beteenden. Jag ska........ Jag lovar att..... Mobiltelefon får tas med på lektion, ljudet ska vara avstängt och läraren avgör hur den används.

Arbetsro i klassrummet — hur kan ni föräldrar bidra till ökad arbetsro?

Föräldrarna ser till att barnen är utsövda och mätta när de kommer till skolan.
Föräldrar kan fråga barnet hur det är i skolan. Unikum, där barnet skriver hur den upplever att det fungerar i skolan kan man utgå från när man samtaler med sitt barn om skolsituationen.
Önskemål om snabb information hem från skolan när det börjar bli oroligt i en klass.
Alla vuxna är förebilder! Föräldrar är välkomna att kontakta barnets mentor om man undrar hur det fungerar i klassen eller i en specifik grupp.

Egna frågor och funderingar?

Ojämna grupper i spanskan. Hur fungerar det?
Lärarna arbetar på olika sätt, men ska sträva mot att utveckla samma förmågor och att eleverna ska nå samma kunskapskrav.

Matsituationen för förskoleklassen på torsdagar — hur fungerar det nu? Bättre! Ha koll på matsituationen!
Det är köer i matsalen — barnen får ingen matrast. Ibland tar det tid att få fram nylagad mat. Får alla verkligen välja alternativrätt?
Skolledningen ska bevaka detta.

Matvärdar — vad är syftet med detta?
Alla ska ta ansvar för vår gemensamma miljö.
Detta bidrar till en ökad trivsel.

Mobbning och kränkningar. Skolan ska ta en diskussion med eleverna om definitioner av dessa ord.

Omklädningsrummen. Draperier och spegel önskas till tjejernas omklädningsrum.
Skolledningen kollar upp detta.

Lärare ska inte ta upp enskilda elevers provresultat i hela klassen.
Skolledningen följer upp detta.