Personal Broddetorpsskolan

Susann Rehn, rektor

Christina Levander, åk F

Åsa Ahlén, åk 1

Annelie Tegehall, åk 2-3

Ulrika Athley Hägg, resurs åk 2-3

Thorbjörn Carlsson, åk 4

Ingvar Levander, åk 5

Mikaela, kokerska

Angelina, kokerska

Tan Detklahan, städ

Mikael Karlsson, fritids och skola

Monica Green Kardell, fritids och skola

Adam Fredén, fritids och skola

Fredrik Svensson, fritids

Britt-Marie Stridh, musik

Birgitta Friggeråker, specialpedagog

Kristina Klingener, slöjd

Anikó Blomsjö, kurator

Lars-Åke Törnqvist, vaktmästare

Monica Kraft, expeditionen

Gunilla Sigstedt, bibliotikarie