Vallmon

Vallmon är vår mellanavdelning. Här går barn som är 3 och 4 år. Vi som arbetar här heter Milli Eriksson, Linda Fransson och Daniel Lönnqvist.

Vi på Vallmon arbetar med dynamiken i små grupper. Projekt handlar ht 2017 om sagor.

Vårt arbetssätt grundar sig på flexibilitet och dynamik. Grundtanken är att ge barnen den utmaning de behöver baserat på deras ålder.