Kontaktuppgifter

Broddetorps förskola
Falköpingsvägen 14
521 98 Broddetorp

Blåsippan
0515-88 63 82
0722-18 00 32

Vallmon
0515-88 63 81
0722-18 35 02

Gullvivan
0515-88 63 83
0722-18 70 85


Förskolechef
Gunilla Lind
0515-88 63 37

Barnomsorgskontor
0515-88 56 00
barnomsorg@falkoping.se