Gullvivan

Gullvivan är vår "lilla", stora avdelning. Här finns inskrivna barn som är 5 år. Vi lånar ibland in 4-åringar från Vallmon. Jag som arbetar här heter Elin Fredriksson.

Här på Gullvivan jobbar vi med musik av olika dess slag och former, vi arbetar även aktivt med alfabetet i form av våra böcker med bokstäver, pussel och sånger. Hälsa har vi även i våra samlingar, detta i form av massage, avslappning, yoga och mycket mera… Vi kommer även in på siffror, antal och klockan. Ett intresse som barnen nappat på. Tema har vi gemensamt på förskolan - ht 2017 handlar det om sagor.

Vårt arbetssätt grundar sig på flexibilitet och dynamik. Grundtanken är att ge barnen den utmaning de behöver baserat på deras ålder.