Kvalitetsarbete

Vad gäller kvalitetsarbete har varje avdelning sin egen förskolebild. Förskolans läroplan (Lpfö 98, rev 10) ligger till grund i vårt arbete med förskolebilden. Vi arbetar med förskolebilden kontinuerligt under hela året.

Då vi på förskolan i Broddetorp har arbetat med den gemensamt finns den på denna samlingssida.