Blåsippan

Blåsippan är vår småbarnsavdelning. Här arbetar Helle Christensen, Britt-Marie Uvesten och Susanne Sjögren. .

Vi jobbar för att skapa en trygghet för barnen. Under höst och vinter går vi till gymnastiksalen en gång i veckan.