Information om fritidshemmet Åttagård

Vårt fritidshem har ca 75 barn inskrivna fördelade på två avdelningar. På avdelningen Castor går de barn som går i förskoleklass och i 1:an och på avdelningen Pollux går de som går i 2:an och uppåt. Vi som arbetar med barnen är utbildade pedagoger och fritidsledare.

Ni hittar oss nära skolans idrottshall där vi har våra lokaler, men vi breder gärna ut oss på eftermiddagarna och använder oss av såväl grupprum, klassrum och idrottshallen.

Hos oss får barnen framförallt  leka både inom och utomhus. Genom leken utvecklas barnen socialt, emotionellt, motoriskt  och intellektuellt. Genom att leka och fantisera utvecklar man barnens utveckling och därför får den stort utrymme hos oss.

Dessutom har vi mycket skapande verksamhet med barnen, vi målar, klipper , klistrar , syr , väver, bakar m.m. allt grundar sig på barnens önskemål, det är ju deras fritid vi jobbar med.

Man kan likna det vid en tavla där vi personal gör ramarna och barnen bestämmer vad som ska finnas med. På så vis skapar vi en egen "fritidstavla".