Åttagårdsskolans fritidshem

Vi tar emot barn från 6-12 år både före och efter skolans början och slut. Vi har ett stort härligt grönområde vid Åttagårdsskolan, som vi utnyttjar varje dag för utelek och många olika aktiviteter.

Vi arbetar aktivt för att stärka barnens sociala kompetens. Ett barn som lärt sig hantera sociala relationer, har respekt och känner empati för andra har bättre förutsättningar att inhämta kunskap. Leken är det viktigaste för barnen på fritidshemmet.