Personal Åttagårdsskolan

Abdi Elmi Abdi Modersmålslärare somaliska

Andersson Thérese Lärare åk 4-5, idrott åk4-5

Löfgren Alternäs Sara  Resurspedagog, SO, bild

Celander Gunilla  Sva-lärare

Djupström Salme Specialpedagog

Floryd Eva-Lott Elevassistent

Franzén Henrik Rektor

Friberg Åsa Administratör

Grahn Hanna Fritids

Hallgren Therese Lärare åk 4-5

Hassan Mohamed Studiehandledare somaliska

Högberg Helen Förskollärare

Johansson Gunnel Elevhälsokonsulent

Kakaee Fahmi Modersmålslärare Kurdiska

Kivelä Therese Lärare åk 1, ma åk 3

Landin Cecilia Resurspedagog

Larsson Helena Resurspedagog

Lindström Carina Förskollärare

Lyman Maria Lärare åk 3, eng 4-5

Löfgren Sara  Resurspedagog, SO, bild

Melin Sofia Lärare åk 2

Mokelainen Filip Fritids

Mulnic Jasminka Modersmålslärare bosniska

Osman Ismail Resurspedagog

Persson-Melander Annika Lärare textilslöjd

Ryding Solveig Skolsköterska

Sandahl Henrik (Daniel Tidqvist vik ht-17) Lärare trä- och metallslöjd

Shukri Marah Studiehandledare arabiska

Skog Kjell Fritids

Sjölin Yvonne Fritids

Wallén Henrik Idrott åk 1-3, resurspedagog

Westerlund Eric Resurspedagog

Östman Erica Sva-lärare