Ledighet vid nationella prov

Prov och bedömning är en del av undervisningen i skolan där eleverna är skyldiga att delta.
De nationella proven har obligatoriska tider för genomförande styrt av Skolverket.

Därför kommer ledighet för planerade aktiviteter inte att godkännas under de tider som de nationella proven ska genomföras.

För att ni ska kunna planera eventuella ledigheter kan ni läsa nedan om när ert barn ska delta i de nationella proven.

Läsåret 2016/2017

Årskurs 3

Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska genomföras i skolor under perioden

13 mars - 19 maj 2017 (vecka 11-20)

Kontrollera med lärarna innan planering av ledighet!

Läs mer om nationella prov på skolverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster