Klass F-1 i Åsle

Hej och välkomna till F-1!

Rose-Marie Adevåg är klasslärare.
I klassen går det 22 barn. (10+12)

I denna grupp är lek och lärande i fokus. Tillsammans gör vi mycket roliga saker
I språkutvecklingsarbetet arbetar F-klassen bland annat enligt "Bornholmsmodellen".
Rim & ramsor, ljudövningar med mera.

Eleverna i klass 1 jobbar med ASL. (Att Skriva till Läsning)
Vi använder oss av iPads och ett språkprogram med talsyntes. Barnen skriver texter utefter egna erfarenheter och upplevelser.
I verksamheten har vi även skapandeaktiviteter, musik, rörelse, naturvetenskap, samhällsorientering och matematik.