Åsle föräldraförening

Åsleskolans föräldraförening skall verka som ett samarbetsorgan mellan föräldrar, barn och personal i både skola och barnomsorg inom Åsleskolans upptagningsområde.
Föreningen skall verka för en bra verksamhet med god trivsel samt verka för en god miljö i och runt verksamhetens lokaler.
 
Medlemmar är föräldrar till barn i Åsleskolan eller till barn inom omsorgen i Åsleskolans upptagningsområde. Möjlighet finns för andra intresserade att bli medlemmar“.
 
Föräldraföreningen leds av en styrelse & klassföräldrar. Möten hålls några gånger per termin samt ett årsmöte i oktober. Skolan medverkar med en representant.
 
Åsikter och önskemål från föräldrar/medlemmar tas upp med respektive klassförälder som tar med sig dessa till nästa styrelsemöte. Styrelsens sammanträden är dock alltid öppna för alla medlemmar som vill engagera sig.
 
 
Några exempel på vad vi gör i föräldraföreningen:
* Tar upp olika frågor som t ex trivsel/stämning i skolan/förskolan, aktiviteter, inköp av t ex leksaker, stöttar utflykter ekonomiskt mm. Tidigare har ett stort engagemang lagts ned på skolans överlevnad.
* Anordnar stort tårtkalas till vårterminens avslutning.
* Köper blommor/presenter till personalen vid vår & vinteravslutning från alla barn och föräldrar.
* Bjuder barnen på luciafika.
* Bjuder in/anordnar en grillkväll på skolan i maj.
* Arrangerar och genomför tipspromenader med lotteri mm.
* Tar del av information från skolledningen/kommunen, svarar på remisser, förslag mm
* Alla föräldrar kan vända sig till föreningen med frågor som man vill ha hjälp med att ta upp eller få svar på .

Arbetsplan.PDF

Stadgar.PDF