Stortån

På avdelning Stortån är det för tillfället 15 inskrivna barn. Åldern är från
3-5 år och vi har ett nära samarbete med avdelning Lilltån.

Pedagogerna som jobbar på Stortån är Jenny B. och Jenny L.

Vi pedagoger vill att barnens dag på förskolan ska vara lärorik, inspirerande och rolig. Innehållet i verksamheten utgår från barnens intressen.
Projektarbete tillämpas och barnen styr vilka vägar projekten tar.

En dag här på stortån innehåller alltid ute och inne lek, skapande och samlingar med olika innehåll.

Vi arbetar efter förskolans läroplan, Lpfö 98/10.