Lilltån

På Lilltån är det för tillfället 15 barn inskrivna. De yngsta är 1 år och de äldsta är runt 3 år.

Vi som jobbar på avdelningen är Agnes, Caroline och Siwan.
Här är leken det viktigaste eftersom lek leder till kunskap och utveckling. Stor vikt läggs vid rörelse, utevistelse, språk och kommunikation.

Vi har samling varje dag med olika upplägg och vi läser sagor varje dag.

Här erbjuds en välplanerad pedagogisk verksamhet och våra ledord är trygghet, glädje och omsorg.