Åsle förskola

Åsle förskola ligger ca 1 mil utanför Falköping, nära det idylliska Åsle Tå. Förskolan ligger vackert belägen med beteshagar och skogsdungar runt knuten. Vi går ofta på utflykter och använder naturen som inspirationskälla i det pedagogiskaarbetet.

Innehållet i verksamheten styrs av barnens intressen. Deras nyfikenhet och lust att lära styr våra projekts vägar. Det viktigaste för oss här på Åsle förskola är att barn och föräldrar ska känna sig välkomna och trygga!

Våra värdeord

Välkomnande, trygghet, lärande och inflytande.

Syn på förskolans uppdrag

Förskolan är grunden i det livslånga lärandet där omsorg, utvecklande och lärande bildar en helhet.

Barnsyn

Det kompetenta barnet – alla barn kan!

Pedaogsyn

Medforskande och lyssnande pedagoger som är nyfikna på barnens tankar.

Syn på lärande och kunskap

Lusten att lära är grunden till kunskap. Processen i lärandet är viktigare än resultatet. Barn lär tillsammans och på många olika sätt.

Åsle förskola har två avdelningar och fritidshem